אפוטרופסות

מידע בנושא אפוטרופסות לענייני רכוש

אפוטרופוס הוא הממונה על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962 מסדיר את ענייני האפוטרופסות. בחוק נקבע כי "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו" .

אפוטרופסות מתקיימת על ילדים קטינים, על הורים ועל בגירים שלא יכולים לדאוג לענייניהם באופן עצמאי.

אפוטרופסות

מהי אפוטרופסות טבעית?

אפוטרופסות טבעית הנה החובה והזכות של כל הורה לדאוג לצורכי ילדיו הקטינים. לרוב, היא משותפת לזוג הורים הפועלים יחד בשיתוף פעולה. ולעיתים יש צורך בהתערבות שיפוטית למשל בגירושין.

מתי בית המשפט יכול לשלול אפוטרופסות ?

  • קטין הנמצא בסיכון או במצב משפחתי קיצוני.
  • פסול דין (אינו כשיר לעמוד לדין ולכן חסר חובות וזכויות משפטיות).
  • אדם שאינו יכול דרך קבע או ארעי לדאוג לענייניו.

מהו תפקידו של האפוטרופוס מטעם בית המשפט ?

תפקידו של אפוטרופוס הוא לפעול בשם החסוי, הוא דואג לצרכיו היומיומיים, מנהל את ענייניו, מייצג אותו ועושה למענו את מה שהיה מצופה לעשות ולפעול למען עצמו. האפוטרופוס מחויב להגיש דו”ח שנתי (פרטה) על סטאטוס החסוי לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.


בית המשפט נוהג להורות לעובד סוציאלי לעניין סדרי דין במקום מגורי החסוי, להגיש תסקיר, כדי לבחון האם החסוי אכן זקוק לאפוטרופוס, לבחור מועמדים ולבדוק (במידת האפשר) את הסכמת החסוי למינוי, לבדוק את יכולת של האפוטרופוס למלא את חובותיו (נגישות וזמינות) ולשלול חשש לניגוד אינטרסים.
במהלך הבדיקה, העובד הסוציאלי נפגש עם החסוי ועם הגורמים המעורבים ונותן את המלצתו לגבי סוג המינוי וזהות האפוטרופוס המומלץ.

אנו ממליצים ליצור בהקדם קשר עם עורך דין העוסק בדיני משפחה, על מנת לקבל מידע מפורט ומקיף על המקרה האישי שלכם.

דילוג לתוכן