בית הדין הרבני

בתי הדין הרבניים – סרט הסברה למתגרש

בית הדין הרבני הנו חלק בלתי נפרד ממערכת המשפט במדינת ישראל. בהתאם לחוק מוקנית לו סמכות שיפוט בלעדית בנוגע לנישואין וגירושין של יהודים. כמו כן מוקנות לו סמכויות נוספות שנלוות לענייני נישואין, גירושין והקדשות.

על פי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953, ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל, אזרחי המדינה או תושביה, הם בשיפוטם הייחודי של בתי הדין הרבניים. לפיכך, בני זוג יהודים החיים בישראל ומבקשים להתגרש כדין נזקקים להסדרת גט אך ורק בבית דין רבני. כמו כן לו את הסמכות הבלעדית לדון בענייני הקדשות דתיים.

בית הדין הרבני

בנושאי מזונות, החזקת ילדים, חלוקת רכוש ואפוטרופסות, יש לבתי הדין הרבניים סמכות המקבילה לזו של בתי המשפט הכלליים.

בענייני ירושות יש לבתי הדין הרבניים סמכות המקבילה לזו של רשם הירושה ובתי המשפט למשפחה, אם קיימת הסכמה של כל הצדדים.

לבתי הדין הרבניים קיימות שתי ערכאות – בתי הדין האזוריים, שקיימים ב-12 ערים ברחבי הארץ ובית הדין הרבני הגדול בירושלים. בראש המערכת עומד נשיא בית הדין הרבני הגדול – שהנו אחד משני הרבנים הראשיים לישראל.

במסגרת תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל – התשנ"ג, נקבעו סדרי הדין בבתי הדין הרבניים. הדיונים מתנהלים בהרכבים של 3 דיינים. למעט החלטות ביניים ובנושאים שנקבע בחוק שניתן לדון בהם בדיין יחיד. בית דין הרבני שדן בענייני גירושין מוסמך לדון גם בכל ענייני הקטינים, במידה ונכרכו בתביעת הגירושין, בתנאי שלא הוגשה תביעה מוקדמת בעניין זה בבית המשפט לענייני משפחה.

לפני שנוקטים בהליכים אנו ממליצים לכם לפנות באופן מיידי לייעוץ משפטי אצל עורך דין לגירושין.

על מנת לקבל הכוונה וייעוץ כיצד להתכונן בצורה הטובה ביותר להליכי הגירושין.

לייעוץ משפטי מיידי או לקבלת חוות דעת נוספת צרו קשר עם עורך דין תבור גולדמן עו"ד מומלץ לגירושין בתל אביב ובחיפה.

דילוג לתוכן