התרת נישואין

התרת נישואין

עניני התרת נישואין בישראל שאינם בסמכות שיפוטו הייחודי של בית דין דתי יהיו בשיפוטו של בית המשפט לענייני משפחה. בהתאם להוראות חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית). חוק זה לא יחול אם שני בני הזוג יהודים, מוסלמים, דרוזים או בני אחת העדות הנוצריות המקיימות בישראל בית דין דתי, למעט במקרים האלה:

  1. אם שני בני הזוג הם בני עדה נוצרית אחת המקיימת בישראל בית דין  דתי ואולם לאותו בית דין אין סמכות שיפוט מבחינה בין-לאומית להתיר את נישואיהם;).
  2. אם שני בני הזוג הם בני עדה דתית אחת, למעט יהודים, ואולם לבית הדין הדתי הנוגע בדבר אין סמכות שיפוט מבחינה בין-לאומית להתיר את נישואיהם ובלבד שראש בית הדין הודיע, בהודעה כללית לנשיא בית המשפט העליון, כי אינו מתנגד להחלת הוראות חוק זה במקרים אלה.

במקרים כאמור, נדרש סגן נשיא בית המשפט לענייני משפחה (או שופט מבית המשפט לענייני משפחה שהוסמך לכך על ידי סגן הנשיא) לפנות, בכתב, לראש בית הדין הדתי הנוגע בדבר, כדי שזה כדי שיקבע אם יש צורך בגירושין על פי הדין הדתי שלפיו הוא דן, ולו מספק והכל כדי שבן הזוג שעליו חל אותו דין דתי יוכל להינשא בשנית בלא התנגדויות או עיכובים מצד הדין הדתי של העדה שאליה הוא משתייך.

קביעת ברירת הדין להחלת הדין הרלבנטי:

הדיון בהתרת הנישואין ייעשה לפי כללי המשפט החלים במקום בו נישאו הצדדים (קרי בישראל) לאור חלופת ברירת הדין הקבוע בסעיף 5 לחוק השיפוט ובשעה שהצדדים נישאו בישראל. בית משפט לעניני משפחה ידון בענין לפי סדר ההעדפה הבא:

          (1) הדין הפנימי של מקום מושבם המשותף של בני הזוג;

          (2) הדין הפנימי של מקום מושבם המשותף האחרון של בני הזוג;

          (3) הדין הפנימי של ארץ אזרחותם המשותפת של בני הזוג;

          (4) הדין הפנימי שלמקום עריכת הנישואין

ובלבד שבית המשפט לא ידון לפי דין כאמור אם חלים על פיו דינים שונים על שני בני הזוג או אם לא ניתן לפיו לערוך גירושין. באין דין שיחול, רשאי בית המשפט לדון לפי הדין הפנימי של מקום מושבו של אחד מבני הזוג, כפי שייראה לו צודק בנסיבות הענין. במידה ואתם שוקלים התרת נישואין יש לפנות לייעוץ משפטי מקצועי על מנת שתוכלו לקבל מידע מפורט שיאפשר לכם לדעת מה מגיע לכם ואיך לבצע זאת נכון.

לייעוץ משפטי מיידי או לקבלת חוות דעת נוספת צרו קשר עם עורך דין תבור גולדמן עו"ד מומלץ לגירושין ודיני משפחה בתל אביב ובחיפה.

דילוג לתוכן