גישור בגירושין

להתגרש באמצעות גישור

הגישור הוא שיטה אלטרנטיבית וחדשנית לגירושין, שבה מגשר ניטרלי שהוא עורך דין מומחה לגישור בגירושין מסייע לבני הזוג לכרות הסכם, בעניין שבו לצדדים יש אינטרס משותף יחד עם חילוקי דעות.

הגישור ניתן ליישום בכל סוג של סכסוך, ולא רק בגירושין החל מסכסוך שכנים פעוט ועד לשיחות שלום בין מדינות. מאפייני הליך הגישור הם:

1. קיומה של מחלוקת, הנובעת מעמדות מנוגדות בין צדדים שונים.

2. רצונם החופשי של הצדדים למצוא פתרון חיובי לבעיותיהם ולהסכים לשוחח עליהן. לאור האינטרסים והמטרות של שני הצדדים.

3. כוונת הצדדים להגיע לפתרון זה בעזרתו של גורם עצמאי וניטרלי. פתרון שאין לו קשר קודם עם אחד הצדדים. זאת תוך שמירה על עצמאות הצדדים לסכסוך בקבלת ההחלטה.

4. כוונת הצדדים להגיע להסכם יציב, שלו תוצאות ארוכות טווח.

בהתקיים תנאים אלו ניתן להתחיל בהליך הגישור

הגישור בגירושין מתאפיין בפשטות ההליך, בעלויות הכספיות ובראייה הרחבה של האינטרסים של הצדדים. זאת במקום ראייה צרה של סכסוך המובא להכרעה בלבד. המגשר מנסה להביא להסדר הוגן בצורה פעילה, בהסכמת הצדדים, ואין לו סמכות לכפות פתרון. בכך הליך הגישור ממרבית השיטות (האלטרנטיביות והאחרות) לפתרון סכסוכים. הליך הגישור, כהליך, מתאפיין במאפיינים אלו:

 • ניטרליות של המגשר – ניטרליות, להבדיל מאובייקטיביות, הנה העדר מוחלט של עמדה בקשר לנושא מסוים. כאשר אובייקטיביות היא קבלת עמדה שאינה מושפעת מאחת מעמדות הצדדים.
 • סודיות וחיסיון המידע המתגלה במהלך הגישור.
 • השתתפות הצדדים בהליך מרצונם.
 • הגעת הצדדים בעצמם אל הפתרון, וזה אינו נכפה עליהם על ידי המגשר.

במהלך הגישור ינסה המגשר להביא ל:

 • בירור האינטרסים של הצדדים.
 • המרת נקודת הראייה הסובייקטיבית של כל צד בערכים אובייקטיביים.
 • הצגה בפני הצדדים של מגוון פתרונות אפשריים.
 • הבהרה של התוצאות האפשריות של כל פתרון מוצע.
 • עידון והתאמה של כל נושאי המשנה העולים במהלך הגישור.
 • תרגום הפתרון לכלל טיוטת הסכם.
 • הכנת הסכם ואישורו בערכאות.
גישור בגירושין

הליך הגישור בגירושין הוא הליך של דיון פתוח, חופשי וברוח טובה, היכול להימשך אף מספר ישיבות. בניגוד להליכים כגון בוררות, או הליכים משפטיים, יכול המגשר להיפגש עם כל צד בנפרד ולשמוע את דעתו. דברים הנאמרים למגשר, במסגרת הליכי הגישור, נשמרים בחיסיון מוחלט, וישיבה במעמד אחד הצדדים היא דרך טובה לרדת לעומקם של הדברים, לחשוף מידע חסוי ועמדות שהיו מוסתרות, מבלי שיהיה חשש כי אלו ישמשו את הצד השני, אלא ישמשו רק את המגשר ככלי לקידום הסכסוך לקראת פתרונו.

החשיבות של כישורי המגשר והיתרונות במגשר שהינו עו”ד מנוסה ומקצועי לגירושין

ברוב הארצות המגשר נחשב לאחראי להעברת מידע נכון לצדדים על התוצאות השונות של הפתרונות המוצעים במהלך הגישור. זאת כדי לאפשר לצדדים בחינה יעילה של הסיכויים והסיכונים בפתרון המוצע. עובדה זו דורשת מן המגשר יכולת ניכרת בתחום לגביו מתנהל הגישור. יהא זה סכסוך עסקי, פוליטי או משפחתי. כמו כן על המגשר לנסח את ההסכם הסופי בצורה שתביא לכלל יישוב הסכסוך על פי הפתרון שאליו הגיעו הצדדים.

באופן בסיסי על המגשר להיות בקיא במושגים הכלליים של המערכת המשפטית והעסקית שבה הוא פועל. אין כל דרישה בחוק כי המגשר יהיה משפטן בהשכלתו, ואכן, מגשרים רבים אינם משפטנים. המגשר מביא לגישור את ניסיון חייו, ואת ניסיונו בתחום המקצועי ממנו הוא בא. אם זהו התחום המשפטי, תחום הכלכלה, או אחד מהתחומים הטיפוליים. עורכי דין ותיקים, אשר בילו את מרבית חייהם המקצועיים בשטיחת טענות שולחיהם בבית המשפט, על מנת שאלו יגברו על טענות הצד השני, יתקשו לעתים להסתגל לניטרליות המוחלטת שמחייב הליך הגישור.

ועל כן עליכם לבחור במגשר שהינו עורך דין מומחה לגירושין – ורצוי שהוא יהיה בעל ניסיון בגישור ובעל ידע כלכלי נרחב ולא רק  בעל ותק בהופעות בבתי משפט ובתי הדין.

מקומו של הגישור במערכת המשפטית

סעיף 79ג לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984, קובע כי בית המשפט רשאי, בהסכמת בעלי הדין, להעביר תובענה לגישור.

ביום 16.7.16, נכנס לתוקפו כהוראת שעה, החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע”ה – 2014 המכונה החוק החדש, חוק גישור חובה, או בקשה ליישוב סכסוך.

מטרת החוק: ליישב סכסוכים בין בני זוג, הורים וילדים בהסכמה ובדרכי שלום. זאת על ידי צמצום הצורך בהתדיינות משפטית. תוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך, ובטובתם של קטינים.

החוק מחייב את המתדיינים לפנות להליך של משא ומתן מובנה, בביקורת ופיקוח המדינה. באמצעות הפנייה ליחידות הסיוע של משרד הרווחה, טרם הגשת כתבי תביעה לוחמניים ופוגעניים, שלאחר הגשתם. לרוב היכולת להמשיך לתקשר ולשתף פעולה נפגעת באופן בלתי הפיך. הוא גם מגדיר כי לפני שבני הזוג שהחליטו להתגרש מגישים תביעה לבית המשפט הם חייבים לעבור לפחות פגישת גישור המוגדרת כפגישת מהו”ת (מידע הכרות ותאום) אחת תוך 45 יום.

החוק אינו כופה את עצם הגישור או יישוב הסכסוך. אלא החוק כופה קיום תהליך במסגרתו יימסר לצדדים מידע על ידי אנשי מקצוע  מטעם יחידות הסיוע שהוקמו ליד בתי המשפט ובתי הדין בישראל לגבי ההשלכות השונות של ניהול הליכים משפטיים על הצדדים וילדיהם – דרכים נוספות ליישוב סכסוכים במשפחה מחוץ לכותלי ביהמ”ש – התמודדות עם קשיים העולים מהמשבר המשפחתי. הרעיון של החוק הוא לאפשר להגיע למפגשי מהו”ת (מידע, היכרות ותיאום) כדי למנוע את המלחמות המשפטיות. באמצעות ניהול משא ומתן, טיפול זוגי, גירושין בשיתוף פעולה, בסיוע עורכי דין אנשי מקצוע ומגשרים.

גישור בענייני גירושין

הליך הגירושין הנו מורכב ומסובך. בבית המשפט הופכים ההורים ליריבים לעתים וישתמשו ההורים בילדים כדי להשיג ניצחונות קטנים אחד על השנייה. הליך הגישור מאפשר לצדדים לקבל החלטות טובות יותר הנוגעות לשאלות בסיסיות. כגון: כיצד לספר לילדים על הפרידה, כיצד להתמודד עם הפיצול הפיזי ולמזער את הנזקים הנגרמים לילדים, כיצד לאפשר לילדים להביע את הרגשות העולים מהם בפני כל אחד מההורים.

בהליך הגישור, האחריות בקבלת ההחלטות נשארת במשפחה. ההורים הם האחראים לעקרונות המובאים בהסכם ביניהם. בסיוע המגשרים, מקבלים החלטות האופטימליות למילוי צרכיהם וצרכי ילדיהם. ההסכם הנו וולונטרי לחלוטין ולא ייחתם ללא הסכמת שני הצדדים. ההסכם מאושר ע”י ביהמ”ש ומקבל תוקף של פסק דין.
זאת, לעומת הטלת האחריות על גורם חיצוני למשפחה, אשר אינו מכיר את הדינמיקה העדינה במערכת היחסים המשפחתית ויקשה עליו להעמיק בפרטים בשל ריבוי התיקים. קבלת ההחלטות אינה תמיד אופטימלית ומתאימה לבני הזוג ולילדיהם. בנוסף, האישיות והניסיון של השופט או הדיין, היא זו שתקבע את גורל המשפחה, ומכיוון שלא יודעים מי ידון בתיק, מדובר בהימור ובסיכון לכל אחד מהצדדים. פסק הדין הנו מחייב, גם אם אחד הצדדים או שניהם אינם מרוצים מההסדר שנקבע.

גישור במשרד עורך דין תבור גולדמן בתל אביב ובחיפה

במשרד עורך דין תבור גולדמן ניתן לקיים ישיבות גישור בגירושין במשרדנו בחיפה ובמשרדנו בתל אביב. הגישור יתנהל באמצעות עורכי דין מגשרים או שופטים בדימוס. ניתן לקבל ייעוץ משפטי וליווי צמוד לבני זוג שמצויים בהליך גישור ולבני זוג שמעוניינים לקבל חוות דעת נוספת.

אנו שואפים להפוך כל מקרה  שיהיה קל ונעים עבור הצדדים המעורבים ככל האפשר על ידי עדכון שוטף של לקוחותינו כל זמן על כל פרט הקשור בעניינם, תוך מתן התמיכה ותשומת הלב המלאה שלנו. על מנת להשיג את המטרות של הלקוחות שלנו, אנו נדאג לתת את מלוא תשומת הלב  במקצועיות כדי להגן על האינטרסים שלכם ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר.

דילוג לתוכן