בקשה ליישוב סכסוך בגירושין

כל המידע על יישוב סכסוך פגישת מהות חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה שאלות ותשובות

החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע”ה – 2014 המכונה החוק החדש, חוק גישור חובה, או בקשה ליישוב סכסוך בגירושין, נכנס לתוקפו ביום 16.7.16, כהוראת שעה.

מטרת החוק הינה ליישב סכסוכים בין בני זוג, הורים וילדים בהסכמה ובדרכי שלום. זאת על ידי צמצום הצורך בהתדיינות משפטית, תוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של קטינים.

בקשה לישוב סכסוך

החוק מחייב את המתדיינים לפנות להליך של משא ומתן מובנה, בביקורת ופיקוח המדינה, באמצעות הפנייה ליחידות הסיוע של משרד הרווחה, טרם הגשת כתבי תביעה לוחמניים ופוגעניים, שלאחר הגשתם, לרוב היכולת להמשיך לתקשר ולשתף פעולה נפגעת באופן בלתי הפיך. הוא גם מגדיר כי לפני שבני הזוג שהחליטו להתגרש מגישים תביעה לבית המשפט הם חייבים לעבור לפחות פגישת גישור המוגדרת כפגישת מהו”ת (מידע הכרות ותאום) אחת תוך 45 יום.

החוק אינו כופה את עצם הגישור או יישוב הסכסוך. אלא החוק כופה קיום תהליך במסגרתו יימסר לצדדים מידע על ידי אנשי מקצוע מטעם יחידות הסיוע שהוקמו ליד בתי המשפט ובתי הדין בישראל לגבי ההשלכות השונות של ניהול הליכים משפטיים על הצדדים וילדיהם – דרכים נוספות ליישוב סכסוכים במשפחה מחוץ לכותלי ביהמ”ש – התמודדות עם קשיים העולים מהמשבר המשפחתי. הרעיון של החוק הוא לאפשר להגיע למפגשי מהו”ת (מידע, היכרות ותיאום) כדי למנוע את המלחמות המשפטיות. באמצעות ניהול משא ומתן, טיפול זוגי, גירושין בשיתוף פעולה, בסיוע עורכי דין אנשי מקצוע ומגשרים.

אופן נקיטת ההליך

כל תביעה המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה או לבית דין דתי, תיפתח בהליך מקדמי שנקרא “בקשה ליישוב סכסוך”. ההליך יפתח באמצעות הגשת טופס מיוחד, על ידי המבקש עצמו, או על ידי בא כוחו. בטופס המובנה יפורטו פרטי זיהוי בלבד, בהתאם לרוח החוק שנועדה למנוע פירוט כלשהו של פרטי הסכסוך כדי לאפשר את קיומו המיטבי של ההליך ליישוב הסכסוך בהסכמה.

כתוצאה מחלון הזמן במהלכו מנועים הצדדים להגיש תביעות – ניתן בידי הצדדים זמן לגבש את מקומם ורצונותיהם מבלי להידחף להליכים משפטיים בכדי לתפוס סמכות או זכות קדימה להגשת תובענה. בזמן זה רצוי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בגירושין על מנת לגבש אסטרטגיה מנצחת. כמו כן, יש לזכור כי הצד שהגיש את בקשה ליישוב סכסוך בגירושין סכסוך רשאי בתוך 15 ימים מתום תקופת עיכוב ההליכים להגיש תובענה בעניין של סכסוך משפחתי לכל ערכאה שיפוטית שלה סמכות לדון בעניין, כלומר למי מגיש את הבקשה ליישוב סכסוך בגירושין ראשון ישנו יתרון על הצד השני.

לדברי יוזמי החוק, החוק  נועד לסייע לזוגות רבים שמתגרשים להצליח ולעבור את הסכסוך בדרכי שלום, להנמיך את הלהבות ולסיים את הנישואין בדרך שתשמור על הכסף המשפחתי ובעיקר על הילדים. לדבריהם זו יכולה להיות דרך חדשה להיפרד  ולהישאר יחד כהורים. החוק אמור לעזור להרבה זוגות שלא מכירים את האפשרויות לסיים את הפרק המשותף בכבוד.

פגישות מידע, תיאום והערכה (מהו”ת)

כאמור בהתאם להוראות החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע”ה – 2014, נקבע כי לפני שניתן להגיש כל תביעה בענייני משפחה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית דין דתי, יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך בגירושין. מטרת החוק לעודד משפחות בסכסוך, ובפרט בהליכי גירושין, לבדוק אפיקים אחרים ליישוב הסכסוך ביניהם, טרם פניה להליך המשפטי, בעיקר במצבים בהם יש לבני הזוג ילדים משותפים, שכן קשרי ההורות המשותפת לעולם לא מסתיימים, ואם יתפתח מאבק משפטי, כולם עשויים להינזק.

√ אז מה קורה עכשיו? 

ראשית כל נשלחת הזמנה לצדדים והם מוזמנים למפגש משותף ביחידת הסיוע שליד בית המשפט/בית הדין.

√ מהי יחידת הסיוע?

יחידות הסיוע הן יחידות טיפוליות המשתייכות למשרד הרווחה ובהן צוות הכולל עובדים סוציאליים, ומומחים נוספים בעלי הכשרה בטיפול ובגישור במשפחה וניסיון טיפולי עם משפחות בהליכי פרידה וגירושין. הן פועלות לצד כל בית משפט/בית דין במטרה לסייע לבני המשפחה בהתמודדות מידית עם המשבר ובניסיון ליישב את הסכסוך בדרכי שלום.

√ מה יקרה במפגש ביחידת הסיוע?

המפגש ביחידת הסיוע נקרא מפגש מהו”ת – (מידע, הערכה ותיאום). מטרת המפגש היא ליצור עבורכם הזדמנות ל”פסק זמן” במהלכו תקבלו מידע אשר יסייע לכם לגבש החלטה משותפת על הדרך המתאימה ביותר עבור המשפחה שלכם לפתור את הסכסוך.
יוסברו לכם האפשרויות השונות העומדות בפניכם, כולל האפשרות להגיע להסדרים זמניים לפי הצורך. מידע נוסף על ההליך תקבלו בפגישה הראשונה.

√ איך יתבצעו המפגשים? 

מפגשי המהו”ת (בין 1-4 מפגשים), יערכו תוך 45-60 ימים מיום הגשת הבקשה, במהלכם יתקיימו מפגשים משותפים ונפרדים עם כל אחד מכם. במפגשים תוכלו לשוחח על כל נושא בחסיון מלא ומבלי שהדברים יועברו לבית המשפט/בית הדין או לכל גורם אחר.

√ מי ישתתף במפגשים?

בפגישות המהו”ת תיפגשו עובד/ת סוציאלי/ת אשר ייתן לכם מידע על ההיבטים הרגשיים של הסכסוך המשפחתי ויסייע לכם להעריך את מצבכם ומצב ילדיכם, במטרה להגיע להחלטות הנכונות עבורכם. כמו כן תקבלו מידע על ההשלכות המשפטיות של הסכסוך.
במפגש הראשון ישתתפו רק בני הזוג והעובד/ת הסוציאלי/ת, ובאחת הפגישות ישתתף אף עורך דין מטעם יחידת הסיוע. תוכלו להתייעץ בכל עת עם באי-כוחכם או עם כל גורם אחר.

√ מה יקרה בסוף הליך המהו”ת?

בפגישה האחרונה תקבלו מהעובד/ת הסוציאלי/ת טופס שבאמצעותו עליכם להודיע את החלטתכם על המסלול בו בחרתם – ניסיון ליישב את הסכסוך בהסכמה, או הגשת תביעה. את הטופס עם הבחירה עליכם להחזיר ליחידת הסיוע תוך 10 ימים.
חשוב לציין כי ליחידת הסיוע אין סמכות להחליט ו/או להמליץ לבית המשפט – ההחלטה היא בידיכם!
אם תחליטו כי ברצונכם ליישב את הסכסוך בהסכמה, תיתן לכם יחידת הסיוע רשימת אנשי מקצוע המתאימים למסלול בו בחרתם, שמתוכה תוכלו לבחור.

√ האם חובה להגיע למפגשי המהו”ת?

החוק קובע כי הזמנה למפגש המהו”ת היא כמו הזמנה לדיון בבית המשפט ולכן חובה להגיע למפגש.

√ האם ניתן כעת להגיש תביעות לבית המשפט / בית הדין?

החוק קובע כי לא ניתן להגיש תביעות במשך תקופה של 45-60 ימים מיום הגשת הבקשה ליישוב סכסוך בגירושין שנקבעו לצורך קיום פגישות המהו”ת, וכן במשך 15 ימים לאחריהם. בתקופה זו ניתן להגיש לבית המשפט / בית הדין רק בקשות דחופות בנושאים שנקבעו בתקנות.
כמובן שלא ניתן להגיש תביעות בתקופה עליה הסכמתם לצורך יישוב הסכסוך בהסכמה.

√ מה ההבדל בין גישור ביחידת הסיוע לבין מגשר חיצוני? 

הליך הגישור שמתבצע במסגרת יחידות הסיוע, המשתייכות למשרד הרווחה, כמובן שהיתרון הבולט בפניה למגשר פרטי, הנו האפשרות לקבל את הטיפול באופן מהיר ואישי, כשהטיפול במסגרת יחידת הסיוע אמנם ניתן ללא תשלום אבל ישנה תקופת המתנה לתחילת ההליך ואין את הגמישות והיכולות שקיימות אצל מגשרים חיצוניים פרטיים.

בכל מקרה חשוב להתייעץ עם עורך דין שידאג רק לכם, בטרם הגשת בקשה ליישוב סכסוך בגירושין או במידה וקיבלתם הזמנה להגיע לפגישת מהו”ת ביחידת הסיוע, במקרה שהצד שכנגד הקדים אתכם והגיש בקשה ליישוב סכסוך. לפני חתימה על הסכם ביחידת הסיוע, חשוב להתייעץ עם עורך דין שידאג רק לכם, על מנת להבטיח ולשמור על האינטרסים שלכם במקרה גירושין שהינם תמיד אותם האינטרסים של הצד השני.

לייעוץ משפטי מיידי או לקבלת חוות דעת נוספת צרו קשר עם עורך דין תבור גולדמן עו"ד מומלץ לגירושין ודיני משפחה בתל אביב ובחיפה.

דילוג לתוכן