חישוב מזונות ילדים בישראל

√ איך קובעים מי משלם את דמי המזונות לילדים?

במדינת ישראל, שלא כמו במדינות אחרות, לא קיימת נוסחה מתמטית לחישוב מזונות ילדים. ישנם מקרים רבים, שאנשים בעלי שכר זהה ישלמו דמי מזונות שונים בהפרשים ניכרים. ביום 19.7.2017 הרכב מורחב של שבעה שופטים, בבית המשפט העליון, קבע לראשונה אמות מידה בתשלום מזונות במשמורת משותפת. לפיהן הורים לילדים מעל גיל 6 יהיו חייבים במזונות משותפים בהתאם ליכולותיהם הכלכליות.

עד כה היה נהוג שהגבר משלם מזונות לאישה, גם אם היא מרוויחה יותר. לאור פסיקת בית המשפט העליון חוסר הוודאות גדל כיום וניתן לקבוע כמעט בוודאות, כי כיום דמי המזונות נקבעים באופן ישיר על פי רמת מקצועיותם של עורכי הדין של הצדדים והאופן בו יוצג המקרה שלכם על ידי עורך הדין שתבחרו. והצד  אשר יתכונן ויערך טוב יותר לגירושין ישלם/יקבל פחות/יותר  מזונות באופן משמעותי – לכן כבר בשלב הראשוני שבו אתם חושבים כי פניכם לפירוד אנו ממליצים כי תפנו לייעוץ משפטי מעורך דין מנוסה ומקצועי לגירושין, על מנת שתוכלו לדעת באופן מפורט מה מצבכם המשפטי ומהן הפעולות שעליכם לבצע בהקדם.

√  איך מחשבים מזונות לילדים בישראל?

חישוב דמי מזונות

פסיקת גובה דמי המזונות בישראל מתבצעת באופן מורכב ובלתי אחיד, על ידי בתי המשפט או בתי הדין, הליכי גישור והסכמים, באמצעות בחינת גורמים רבים: צרכי הקטינים, גילם, מקום מגוריהם, רמת החיים, צרכי הילדים, חלוקת זמני השהות, רמת וכושר ההשתכרות של ההורים, צרכים מיוחדים של הקטין ביחס לקטינים אחרים, ונתונים רלוונטיים ספציפיים אחרים.

חישוב מזונות ילדים נעשית על פי הדין האישי ואבחנה בין קבוצות גילאים שונות: 

אצל יהודים עד גיל 6 (“קטני קטינים”) – חיוב המזונות מוטל באופן אבסולוטי על האב.


מגיל 6 – 15 – על פי החלטת בית המשפט העליון ביום 19.7.2017 נקבע כי אצל הורים יהודים, שני ההורים יישאו באופן  שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בהתאם לזמני השהות והמשמורת הפיזית בפועל, ובשים לב למכלול נסיבות המקרה.

קטינים מגיל 15 – 18 – החיוב במלוא ההוצאות של הקטינים הינו מדין צדקה. כלומר, מוטל על שני ההורים בהתאם ליכולתם הכלכלית. כך למשל, אם האב משתכר משכורת הגבוהה בהרבה ממשכורתה של האם, האב יישא במרבית תשלום המזונות.

בגירים מגיל 18 – 21 – הפסיקה קבעה שיש לחייב במזונות עד תום השירות הצבאי, כאשר בתקופה זו החיוב במזונות עומד על שליש מסכום המזונות המקורי.

√ האם יש חיוב מינימאלי במזונות ילדים בישראל?

בהתאם לפסיקה האזרחית (שייתכן וגם היא תשתנה בעתיד הקרוב), חישוב מזונות ילדים המינימלי לכל קטין, שהנו מתחת לגיל 6, כשהמשמורת לא משותפת, עומד על סך 1,850₪ לחודש, מבלי שיש צורך להוכיח זאת בראיות מפורטות, נכון לשנת 2019 וזאת מבלי לכלול הוצאות מדור (השתתפות יחסית בתשלום שכר דירה/ משכנתא, חינוך, והוצאות חריגות) במרבית המקרים, גובה המזונות עומד ביחס ישיר לרמת החיים והשתכרות ההורים. כלומר, ככל שרמת החיים לה הורגל הקטין גבוהה יותר והשתכרות הוריו גבוהה יותר, כך ייפסקו לו מזונות גבוהים יותר.

√ מהו החיוב עבור המדור ואחזקת מדור לילדים?

חיוב במדור פירושו הבטחת קורת הגג של הקטינים. בין אם מדובר בדירה שיש עליה משכנתא ובין אם מדובר בדירה שכורה. עקרונית, על האב מוטלת החבות להשתתף בחלק יחסי של המשכנתא/ שכירות לפי הפירוט שלהלן:

  • ילד אחד – 30% מהוצאות המשכנתא/שכירות.
  • שני ילדים – 40% מהוצאות המשכנתא/שכירות.
  • שלושה ילדים ומעלה – 50% מהוצאות המשכנתא/שכירות. 

תשלום המדור מתייחס כמובן לדירה בה מתגוררים הקטינים פיזית ולא לדירה נוספת הנמצאת בבעלות האם ושבגינה משלמת היא משכנתא. בד”כ, יגביל בית המשפט את השתתפות האב בתשלום השכירות. כלומר, יפסוק כי השתתפות האב בתשלום השכירות מוגבלת לשכר דירה עד לגובה מסויים.

√ איך מחשבים מזונות ילדים במשמורת משותפת?

כיצד יתחלק נטל מזונות הילדים בין הורים יהודים המקיימים משמורת פיזית משותפת על ילדיהם, המתבטאת בחלוקה שוויונית של זמני שהיית הילדים אצל כל אחד מהם? במשמורת משותפת, חלוקת גידול הילדים וזמני השהות מתחלקת בין שני ההורים ולכן גם נטל התשלום עבור גידול הילדים חל על שני הצדדים. בית המשפט העליון בהרכב של 7 שופטים קבע בהחלטה תקדימית ביום 19.7.2017 כי שני ההורים חבים באופן שווה במזונות ילדיהם החל מגיל 6, תוך שחלוקת החיוב ביניהם תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות, לרבות הכנסה משכר עבודה. כתוצאה מכך, אפשרי כי במקרים של משמורת פיזית משותפת יופחת חיובו של האב בהשוואה למקובל עד היום. ובמקרים שבהם שני ההורים שקולים מבחינה כלכלית או שהאם בעלת יכולות כלכליות גדולות יותר. אפשרי גם שכל הורה יישא במזונותיו.

√ באלו מקרים ניתן לתבוע תשלום מזונות אישה ?

אשה הנשואה על פי ההלכה היהודית, זכאית במקרים מסוימים, לתבוע תשלום מזונות אישה שמחויב לשלם לה הבעל. זאת כל עוד בני הזוג עדיין נשואים, למעט מקרים שבהם הוכח כי האישה, לא זכאית למזונותיה על פי ההלכה, בין היתר כיוון שהיא עובדת והכנסתה מספיקה לכל צרכיה, או שהיא בגדה בבעל, או עזבה הבעל, ללא סיבה. החיוב לתשלום מזונות אישה, ברך כלל הנו עד מועד הגירושין או עד מתן פסק דין לגירושין. למרות זאת, אישה שאינה זכאית למזונות על פי הדין הדתי, יכולה במקרים מסוימים לקבל “מזונות משקמים” מכוח דיני החוזים.

כלומר, במקרה בו מדובר בבני זוג שאינם נשואים, למשל ידועים בציבור, או במקרים שהדין האישי אינו מכיר בנישואי בני הזוג, אך הנישואין תקפים, למשל נישואין אזרחיים. לכן כבר בשלב הראשוני שבו אתם חושבים כי פניכם לפירוד אנו ממליצים כי תפנו לייעוץ משפטי מעורך דין מנוסה ומקצועי לגירושין, על מנת שתוכלו לדעת באופן מפורט מה מצבכם המשפטי ומהן הפעולות שעליכם לבצע בהקדם.

√ מה עושים וכיצד עלינו לפעול?

משרדינו ממליץ לכל מי שמעוניין להכין את עצמו בעניין דמי המזונות באופן יסודי מתוחכם ויצירתי או למי שמעוניין שגורם מקצועי יבחן את הסכם הגירושין ותשלומי המזונות שנקבעו, ליצור עמנו קשר על מנת לתאם פגישת ייעוץ ראשית ללא כל התחייבות במשרדנו. משרדינו מייעץ בחישוב מזונות ילדים. אנו מטפלים בתיקי גירושין ודיני משפחה. אנו מציעים עבורכם, ייעוץ מעורך דין מסור, מנוסה ומקצועי לגירושין, שילווה אתכם באופן אישי ויהיה לצדכם כדי להגן על האינטרסים שלכם והבטחת עתידכם על ידי השגת פתרון מותאם אישית עבור המקרה שלך.

בנוסף למיומנות ולניסיון הרב שלנו בטיפול במגוון רחב של מקרים, אנו מיומנים בהופעות בבתי משפט ובתי הדין וניהול משא ומתן. אנו שואפים להפוך כל מקרה  שיהיה קל ונעים עבור הצדדים המעורבים ככל האפשר על ידי עדכון שוטף של לקוחותינו בכל זמן על כל פרט הקשור בעניינם,  תוך מתן התמיכה ותשומת הלב המלאה שלנו. על מנת להשיג את המטרות של הלקוחות שלנו, אנו נדאג לתת את מלוא תשומת הלב  במקצועיות  כדי להגן על האינטרסים שלכם ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר.

לייעוץ משפטי מיידי או לקבלת חוות דעת נוספת צרו קשר עם עורך דין תבור גולדמן עו"ד מומלץ לגירושין ודיני משפחה בתל אביב ובחיפה.

דילוג לתוכן