הונאת אבהות

תביעה להונאת אבהות (Paternity Fraud), היא תביעה כספית של איש כנגד אשתו לשעבר. עבור פיצוי על נזקים, אשר נגרמו לו לטענתו מפאת מצג שווא אותו הציגה כלפיו. מפני שילד אותו ילדה במהלך הנישואין הוא בנו הביולוגי, על אף שנולד מזרעו של אחר.

הונאת אבהות

תביעה בשל הונאת אבהות (Paternity Fraud), מעוררת את השאלה, האם ראוי להכיר במשפט הישראלי בעילת תביעה זו, וככל שכן, האם יש בה כדי לזכות את האיש כלפיו בוצעה אותה הונאה בפיצוי כספי, ובגין אילו ראשי נזק.  

במספר מועט של מקרים התקבלו בישראל תביעות בסוגיית "הונאת אבהות". היכולת להמציא ראיה מדעית שאמינותה גבוהה, היא תולדת ההתפתחות המדעית בעשורים האחרונים. עת בדיקת DNA לבירור קשרי הורות הפכה להיות אמינה וזמינה. הדין הישראלי מתנה ביצוע בדיקה כאמור באישור בית המשפט. בית המשפט נדרש לבחון במסגרת שיקוליו האם לאשר את ביצוע הבדיקה שיקולים שעניינם טובת הילד נושא הבדיקה. דומה שרתיעת הדין הישראלי מלברר לאשורה את סוגיית האבהות הגנטית, מטעמים של טובת הילד, תרמה הן למיעוט המקרים בהם הוגשו תביעות מסוג זה, והן לקושי שניצב בפני איש להוכיח את טענתו העובדתית, כי הילד הנדון אינו ילדו הביולוגי. בתביעה שהתבררה בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים התקבלה תביעה בגין הונאת אבהות מצד האישה. נוכח חומרת המעשה המכוון מצד האישה והצורך לפסוק פיצוי מוגבר ואף עונשי, ולו לשם הרתעת מזיקים פוטנציאליים נוספים, בית המשפט לענייני משפחה החליט  לחייב את האישה לפצות את האיש בסך 250,000 ₪.

במקרה של חשש להונאת אבהות אנו ממליצים לכם לפנות באופן מיידי לייעוץ משפטי מקצועי אצל עורך דין לדיני משפחה. זאת כדי לקבל הכוונה וייעוץ כיצד להתכונן בצורה הטובה ביותר להליכים משפטיים.

לייעוץ משפטי מיידי או לקבלת חוות דעת נוספת צרו קשר עם עורך דין תבור גולדמן עו"ד מומלץ לגירושין ודיני משפחה בתל אביב ובחיפה.

דילוג לתוכן