חזקת השיתוף בגירושין

בשנת 1973 נחקק בישראל חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973, שבו נקבע הסדר איזון המשאבים, שהנו הסדר משפטי שקובע את אופן חלוקת הרכוש, חזקת השיתוף וכל המשאבים המוחשיים והבלתי מוחשיים של בני זוג נשואים עם פקיעת הנישואין, הסדר זה חל רק על זוגות נשואים שהתחתנו אחרי 1.1.1974.

לפני חקיקת חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973

חזקת השיתוף

לפני חקיקת חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973 וכן אצל זוגות שלא התחתנו חלוקת הרכוש בין בני זוג נעשית לפי הסדר שנקרא "הלכת השיתוף" שקובע כי כל הרכוש כולו שנצבר במהלך החיים המשותפים מתחלק באופן שווה בין שני בני הזוג, בתנאי שהיתה כוונת שיתוף, גם אם שמו לא מופיע כבעלים רשום של אותו הרכוש. ועל מנת שרכוש מסוים לא יהיה חלק מחזקת השיתוף יש להוכיח שלא הייתה כוונה לשתף את הצד השני ברכוש.

לאחר חקיקת חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973

לאחר חקיקת חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973, יש לפעול לפי הסדר איזון המשאבים שקובע כי במהלך הנישואין, שומר כל אחד מבני זוג על זכויותיו ברכושו שלו, והשיתוף בין בני הזוג מתרחש רק עם פקיעת הנישואין. במועד ביצוע ההסדר, מתבצעת הערכת שווי לנכסיהם של בני הזוג (נכסים משותפים ונכסים השייכים לכל אחד לחוד). נכסי בני הזוג מחולקים ביניהם שווה בשווה, כך שאם קיים הפרש לטובת אחד מבני הזוג, הוא ישלם לבן הזוג השני את גובה ההפרש, באמצעות מתן זכויות בנכס או תשלום כספי. למרות האמור לעיל, בית המשפט או בית הדין יכול לפסוק כי נכסי בני הזוג לא יחולקו ביניהם שווה בשווה, אלא באופן אחר, אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות חלוקה לא שוויונית.

ישנם נכסים שאינם נכללים בהסדר איזון המשאבים, כגון נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה ונכסים שנצברו לפני תחילת החיים המשותפים.

עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לנסות ולהוכיח כי התקיים שיתוף אפילו בנכסים אלו, או שהתקיימו נסיבות המצדיקות סטייה מחלוקה שוויונית במקרים שבהם חלוקה שיווינים תגרום לאי צדק.

לייעוץ משפטי מיידי או לקבלת חוות דעת נוספת צרו קשר עם עורך דין תבור גולדמן עו"ד מומלץ לגירושין ודיני משפחה בתל אביב ובחיפה.

דילוג לתוכן