עסק משפחתי בגירושין

כאשר בני זוג נמצאים בהליכי גירושין או בני משפחה המצויים בסכסוך ירושה וקיים ביניהם סכסוך קשה ביותר ברור שאין הם יכולים לשתף פעולה. ועל כן כאשר בעסק משפחתי בגירושין קיים עסק “עובד”, אשר מנוהל על ידי אחד מבני הזוג, או בני המשפחה בד”כ בן המשפחה האחר אינו מתמצא בתחום עבודת העסק, לכן רצוי שתערך חלוקה נקייה וסופית במכלול רכוש הצדדים, דהיינו הצד שאינו עובד בעסק יקבל לידיו סכום כסף ולא מניות או שותפות.

בית המשפט קבע במספר כי עסק משפחתי בגירושין “המהווה מעין חברת יחיד”

עסק משפחתי

בית המשפט לענייני משפחה קבע במספר רב של פסקי דין, כי עסק משפחתי בגירושין “המהווה מעין חברת יחיד” אין לחלק את המניות בעין אלא יש להורות לבעל המניות להעביר לבת זוגו/ לבן המשפחה את שווי המניות ליום הפירוד ו/או יום הפטירה בתוספת ריבית והצמדה כחוק. הטעמים לכך היו שלושה. האחד: בחברה משפחתית קטנה רישום מחצית המניות ע”ש האישה ו/או בן המשפחה היורש “עלול להביא למריבות אין סופיות בהפעלת החברה ולשיתוק פעילות החברה“. השני: הדבר עלול להביא לכך “ששווי זכויות האישה ו/או בן המשפחה בחברה ירד ערכם כתוצאה מדפוסי התנהגות שינקוט הבעל” ו/או בעל השליטה. הנימוק השלישי הוא, שהסדר ממוני הקושר את בני הזוג ו/או בן המשפחה לאחר הפירוד אינו רצוי וראוי ללכת “בדרך של חלוקה מהירה, שלמה וסופית של רכוש בני הזוג“.

את הלכת השיתוף יש ליישם על ידי תשלום שווין של מניות החברה נכון למועד הפירוד

ברע”א 1681/04 פלונית נ’ פלוני, (ניתן ביום 18.1.05) דן כב’ השופט רובינשטיין בשאלה זו והוא קבע תוך אזכור פסק הדין הנ”ל כי:

"מובן כי על הדברים להבחן לפי נסיבות החברה, ולא הרי חברה משפחתית שבה בן זוג אחד בלבד, … כהרי חברה שבה שני בני הזוג פעילים… ואכן, בגין שיקולים מעין אלה פסקו בתי המשפט, במקרים מספר, כי את הלכת השיתוף יש ליישם על ידי תשלום שווין של מניות החברה נכון למועד הפירוד".

פירוק השיתוף בין בני הזוג בזכויותיהם בחברה יעשה על דרך תשלום כספי מבן הזוג הפעיל בחברה

כב’ השופטת מימון ציינה בתמ”ש 17481/04 א.ב. נ’ נ.ב. (ניתן ביום 30.3.08) כי:

"ככלל ובהעדר נימוק משכנע, כמו מעורבות בני הזוג שניהם בעסק ורצון שניהם לנהלו, תוך קיום יחסים טובים ביניהם גם לאחר שנפרדה חבילת הנישואין… וכאשר אחד מבני הזוג מנהלה והשני לא מעורב, יעשה פירוק השיתוף בין בני הזוג בזכויותיהם  בחברה על דרך תשלום כספי מבן הזוג הפעיל בחברה לזה שאיננו פעיל בה“.

ראו גם: תמ”ש 17661/04 ט.מ. נ’ ט.נ (ניתן ביום 20.7.08 מפי השופט טפרברג)

            תמ”ש 5150/06 נ.מ.נ. נ’ נ.י (ניתן ביום 31.7.08 מפי השופטת ד”ר בן שחר)

            תמ”ש 15172/07 ח.ח. נ’ י.ח. (ניתן ביום 3.12.09 מפי השופטת אלון).

            תמ”ש 10453/97 פלונית נ’  אלמוני (ניתן ביום 25.11.10 מפי השופט גרינברגר).

            תמ”ש 1938-04-09 פלוני נ’ פלונית (ניתן ביום 1.5.11 מפי השופט סילמן).

            תמ”ש  5848-07-08 א.פ. נ’ י.פ. (ניתן ביום 6.2.13 מפי השופטת מירז).

במשרדנו אנו מטפלים בתיקי גירושין ודיני משפחה. אתם חייבים עורך דין מסור ומקצועי שילווה אותכם באופן אישי ויהיה לצדכם בעינניני עסק משפחתי בגירושין כדי להגן על האינטרסים שלכם והבטחת העתיד שלכם על ידי השגת פתרון מותאם אישית עבור המקרה שלכם.

בנוסף למיומנות ולניסיון הרב שלנו בטיפול במגוון רחב של מקרים, אנו מיומנים בהופעות בבתי משפט ובתי הדין וניהול משא ומתן. אנו שואפים להפוך כל מקרה שיהיה קל ונעים עבור הצדדים המעורבים ככל האפשר על ידי עדכון שוטף של לקוחותינו כל זמן על כל פרט הקשור בעניינם, תוך מתן התמיכה ותשומת הלב המלאה שלנו. על מנת להשיג את המטרות של הלקוחות שלנו, אנו נדאג לתת את מלוא תשומת הלב במקצועיות כדי להגן על האינטרסים שלכם ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר.

דילוג לתוכן