חלוקת הפנסיה בגירושין על פי החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע”ד-2014

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע”ד-2014, נחקק בכנסת ביום 6.8.2014, המדובר בחוק מהפכני אשר שם קץ לאי הוודאות ששררה עד כה, בכל הנוגע ליישום פסקי דין הנוגעים לחלוקת חסכונות פנסיוניים של בני זוג בישראל. תכליתו של החוק מוגדרת בסעיף 1 לחוק לאמור: “מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות.”
החיסכון הפנסיוני מהווה מקור עיקרי של פרנסה לאחר גיל פרישה. מצב שבו אין לפרט חיסכון פנסיוני עלול להביא אותו למעגל העוני לאחר הפרישה מעבודה ולהשית את נטל הטיפול באותו פרט על כתפי הציבור. עוד יש לזכור, כי הנזק שעשוי להיגרם בשל היעדר חיסכון פנסיוני ובמקרים מסוימים של היעדר כיסוי פנסיוני מקיף, הינו ומעבר לנזק לפרט, נזק למשפחתו ולכל התלויים בו כלכלית.

נכסי קריירה – מוניטין בגירושין

החוק והפסיקה בישראל הכירו זה מכבר, בזכויות פנסיה, שצבר כל אחד מבני הזוג, כנכס משותף של בני הזוג, במידה ונצבר במהלך החיים המשותפים. למרות זאת, חוקי הפנסיה ממשיכים להתייחס אל הזכויות הנצברות, כאל זכויות בלעדיות של העמית שעל שמו נצברו. זאת כיוון שעקב הכללים הקבועים בחוק באשר לניהול קרנות פנסיה וקופות גמל, החברות בקופות אלה הינה על בסיס אינדיבידואלי בלבד.

נוצר מצב בו בן הזוג הרשום כעמית, נהנה תמיד מהכספים והזכויות שנצברו ואילו בן הזוג שאינו רשום, תלוי בחסדיו ובחסדי קרן הפנסיה. על כן הוקמה בשנת 2008 ועדה בראשות כבוד השופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב שאול שוחט ובעקבות המלצות הועדה נחקק בכנסת ביום 6.8.2014 החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע”ד-2014, במטרה לשנות את המצב ולאפשר חלוקה אמיתית של זכויות פנסיה כחלק “מפירוק השיתוף” בין בני הזוג. וכן לדאוג להסדיר את קבלת קצבת השארים” לאחר המוות של בני הזוג לשעבר ובעיקר כדי להקל .
כפי שבואר במבוא להצעת החוק (הצעות חוק ממשלה – 635) מטרתו של החוק הינה “להתמודד עם הבעיה של העדר אפשרות מעשית לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שהתגרשו לפני מועד הפרישה של בן הזוג החוסך” וזאת על ידי “חלוקתו של חיסכון זה סמוך למועד הפרידה” על מנת “לאפשר לכל אחד מבני הזוג ללכת בדרכו ולפתוח בחיים עצמאיים”.בהתאם לסעיף 30(ג) לחוק רשאי בן זוגו של חוסך, לפנות לבית המשפט בתביעה למתן פסק דין, כך שיתאפשר לבן הזוג לקבל כספים ישירות מהגוף המשלם, גם אם פסק הדין שניתן לכתחילה איננו מקיים איזה מהתנאים לכך.

נכתב על ידי עורך דין נוטריון ומגשר תבור גולדמן, המתמחה בתחום הגירושין ודיני משפחה ובעל ניסיון רב בתיקי גירושין מורכבים בתל אביב ובחיפה.

דילוג לתוכן