לחץ כלכלי על אישה נחשב לאלימות בגירושין

לחץ כלכלי על אישה נחשב לאלימות – כך קבע בפסיקה תקדימית בית המשפט לענייני משפחה.

מאת: ליאור פרי

‏‏‏גם לחץ כלכלי מהווה אלימות לכל דבר. כך קבע בית המשפט לענייניי משפחה. במסגרת בקשה למזונות זמניים, שהוגשה לבית המשפט לענייני משפחה על-ידי עו”ד תבור גולדמן, התבקש בית ‏המשפט להתערב בעקבות טענה ל”אלימות כלכלית” שהטיל בעל נגד אשתו במסגרת הליכי הגירושין‏. עו”ד גולדמן טען ‏כי מיד עם תחילת ההליכים המשפטיים, הבעל מכר את הרכב ששימש את האישה והיה רשום על שמו והותיר אותה ללא יכולת להתנייד. בנוסף, הפסיק הבעל לשלם את הוצאות אחזקת הבית ואת תשלומי המשכנתה שנהג לשלם.

נכסי קריירה – מוניטין בגירושין

‏אי לכך בהחלטה תקדימית קבע בית המשפט כי “יצירת מצב חדש שבו נשללת מן ‏התובעת היכולת להתנייד בחופשיות, כפי שיכולה הייתה עד למועד שבו נמכר הרכב שבן השתמשה, היא בבחינת סנקציה כלכלית ‏אלימה”, בית המשפט חייב את הבעל להעמיד, לטובת האישה רכב לשימושה באופן מיידי ולשאת במימון הוצאות ‏אחזקה, לרבות ‏דלק‏.

‏בית המשפט הוסיף כי “אף בעניינים אחרים, אסור לו לנתבע להצר את צעדי אשתו במטרה ‘לכופף’ אות‏ה ולהכניעה במלחמתה בו. הכוונה היא לכל אותם רכיבים שהיו נהוגים במשפחת בני-הזוג טרם פרוץ הסכסוך, כמו למשל: תשלומי המשכנתה, החשמל, המים, הארנונה, אגרת ‏הטלוויזיה, חשבון הטלפון הס‏לולרי, הטלפון הקווי, תשלומי הביטוח וכו'”.

דילוג לתוכן