חיות מחמד בביהמ”ש לענייני משפחה בחיפה

לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה הוגשה, במסגרת הליכי הגירושין, על ידי הבעל תביעה לקבלת משמורת על הכלב, באמצעות עורך הדין תבור גולדמן. בתביעה, התבקש בית המשפט, למנות מומחה, לצורך הכנת חוות דעת מקצועית בנוגע לשאלת המשמורת על הכלב.

משמורת על כלב

בית המשפט מתבקש להכריע בסוגיית המשמורת, על פי עקרון ‘טובת בעלי החיים’, מתוך הסתכלות על איכות חייהם ותוך התעלמות מהצער או הסבל שייגרם למי מהצדדים שלא יוכל להחזיק בהם. לאור אישור התקנות המהפכניות החדשות, בחודש יוני 2009, על ידי שר החקלאות שלום שמחון, בתיאום עם העמותות העוסקות ברווחת בעלי חיים, המסדירות את הזכויות והתנאים לגידול חיות מחמד, ולאור פסיקת בית המשפט העליון שקבעה שאין להתייחס לחיות המחמד כאל חפצים אלא רואה בהם יצורים חיים בעלי רוח ונשמה שיש להעניק להם הגנה. בתביעה מצוטטים מספר פסקי דין מארה”ב, בהם ניתן ביטוי לתפיסה כי לחיות מחמד יש מקום מיוחד וכי יש להתחשב בטובת החיות ולהעבירם למשמורת הצד המתאים, בהתאם לעיקרון טובת בעלי החיים. האישה הנתבעת, מיוצגת ע”י משרד עוה”ד שרין סולן.

דילוג לתוכן