החלטה תקדימית: “לחץ כלכלי המוטל על האישה נחשב בעיני בית המשפט לאלימות”

במסגרת בקשה למזונות זמניים, בבית המשפט לענייני משפחה, שהוגשה על ידי עורך דין תבור גולדמן, התבקש בית המשפט, להתערב, בעקבות “אלימות כלכלית” (לחץ כלכלי) שהטיל הבעל כנגד אשתו במסגרת הליכי הגירושין.

מיד עם תחילת ההליכים המשפטיים, הבעל מכר את הרכב ששימש את האישה, והיה רשום על שמו והותיר אותה ללא יכול להתנייד. בנוסף הפסיק הבעל לשלם את הוצאות אחזקת הבית ותשלומי המשכנתא שנהג לשלם.

בהחלטה תקדימית מנומקת קובע בית המשפט:

"יצירת מצב חדש בו נשללת מן התובעת היכולת להתנייד בחופשיות, כפי שיכלה הייתה עד למועד שבו נמכר הרכב שבו השתמשה, היא בבחינת סנקציה כלכלית אלימה”.

בית המשפט חייב את הבעל להעמיד לטובת האישה רכב לשימושה בתוך 48 שעות ולשאת במימון הוצאות אחזקת הרכב לרבות דלק.

נכסי קריירה – מוניטין בגירושין

עוד מוסיף בית המשפט “אף בעניינים אחרים, אסור לו לנתבע (שהוא הצד החזק מהבחינה הכלכלית) להצר את צעדיה של התובעת במטרה “לכופף” אותה ולהכניעה במלחמתה בו. כוונתי לכל אותם רכיבים שהיו נהוגים במשפחת בני הזוג טרם פרוץ הסכסוך, כמו למשל: תשלומי המשכנתא, החשמל, המים, הארנונה, אגרת הטלוויזיה, חשבון הטלפון הסלולרי, הטלפון הקווי, תשלומי הביטוח וכו'”.

לאור ההחלטה, ממליץ עורך הדין תבור גולדמן, המתמחה בגירושין, בקרב העשירון העליון, לנשים המצויות תחת אלימות כלכלית (לחץ כלכלי) של הבעל לא לוותר ולנקוט בכל האמצעים האפשריים להבטחת זכויותיהן.

דילוג לתוכן