נוטריון

נוטריון הינו עורך דין שהוסמך לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים הדורשים פעולות אלה שרק הוא יכול לבצע, על פי החוק.

נוטריון

חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. המסמכים מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בישראל והן מחוץ לה.

בישראל הסמכתו של הנוטריון מוסדרת על ידי משרד המשפטים במסגרת חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976. על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים, הוא מוסמך לבצע את הפעולות הבאות:

 • לאמת חתימה על מסמך;
 • לאשר שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך;
 • לאשר נכונות העתק של מסמך;
 • לאשר נכונות תרגום של מסמך;
 • לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
 • לאשר שאדם פלוני חי;
 • לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
 • לערוך העדה של מסמך סחיר;
 • לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת אשר דרושה או מותרת על פי דין. לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
 • להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
 • לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.
 • לפי חוק הירושה, יכול נוטריון לאשר צוואה, ולכן הינו מוסמך לרשום “צוואה בפני רשות” כשם שמוסמך לכך שופט. חוקים רבים נוספים קובעים לו סמכויות ותפקידים, שעיקרם אישור ותרגום מסמכים המצוינים בחוקים אלו.

משרד עורך דין נוטריון ומגשר תבור גולדמן מספק את כל סוגי שירותי הנוטריון בעברית ובאנגלית. מנפיק אישורים נוטריוניים ואפוסטיל. בהתאם לתקנות ניתן לתאם את הגעתו עד אליכם.

דילוג לתוכן