צווי הרחקה בגירושין

התגובה המקובלת באירוע של אלימות במשפחה הינה הגשת תלונה במשטרה. יחד עם זאת, ניתן לפעול בדרכים נוספות ובהם הגשת בקשה לצו הרחקה בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה או הגשת צו הרחקה במסגרת תביעה לצו מניעה.

בקשה לצו הרחקה בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה מוגשת במעמד צד אחד (כלומר ללא נוכחות ותגובת המשיב/ה בבקשה).

עיון בחוק למניעת אלימות במשפחה מעלה, כי המחוקק ערך אבחנה בין אלימות פיזית המהווה סכנה גופנית (סעיפים 3(1)-3 2)) לחוק) לבין אלימות נפשית/רוחנית, ופגיעה בניהול סביר ותקין של החיים בבית.

צווי הרחקה

מחד, המחוקק הרחיב את היריעה בעניין אלימות שיש לתת כנגדה צו הגנה וכלל בה גם אלימות נפשית לרבות התנהגות שאינה מאפשרת ניהול סביר ותקין של החיים בבית, שלמעשה יכולה להוות גם סוג של התעמרות נפשית. מאידך, צמצם המחוקק את תחולת עילת אלימות נפשית בגינה יינתן צו הגנה ל”התעללות נפשית מתמשכת” וצמצם את תחולת עילת הפגיעה בניהול סביר ותקין של חיי המשפחה להתנהגות בפועל, להבדיל מהתנהגות הנותנת בסיס סביר להנחה זו.

בעוד שלגבי סכנה גופנית נדרשת בחוק הוכחת מעשה אלימות או התנהגות שנותנת בסיס סביר להניח קיומה של סכנה גופנית, הרי לעניין העילה בדבר התעללות נפשית כמו גם העילה בדבר פגיעה בניהול סביר ותקין של החיים בבית – נדרשת הוכחת התנהגות בפועל ולא ניתן להסתפק רק בקיומו של בסיס סביר להנחה זו. זאת ועוד, המחוקק הורה בסעיף 4(ג) לחוק, שצו בעילת התעללות נפשית או פגיעה בניהול סביר ותקין של החיים – יינתן רק במעמד שני הצדדים ולא במעמד צד אחד.


עם זאת יש לציין, שהתעללות נפשית או פגיעה בניהול סביר ותקין של אורחות החיים בבית אינם פחות חמורים מאלימות פיזית.
כדברי השופט אלון:

“יש ואלימות רוחנית קשה היא מאלימות פיזית, הכל לפי נסיבות העניין ולפי מהותה של” הירידה” לחיי הזולת” (ע”א 458/79 ניר נ’ ניר פ”ד לה(1) 518, 527.

בפסיקה קיימת מגמה לבחון קיומה של עילת הפגיעה בניהול סביר ותקין של החיים בדגש על מבחן סובייקטיבי, הבודק את אורחות חייה ודרכי התנהגותה של המשפחה הספציפית העומדת בפני ביהמ”ש. סבורני כי יש להוסיף למבחן זה מבחן אובייקטיבי – הבוחן את אורחות חיי המשפחה הספציפית גם תחת אמות מידה אובייקטיביות, ולתת למבחן האובייקטיבי משקל יתר.

במסגרת המבחן הסובייקטיבי ראוי לבחון את הנסיבות העומדות בבסיס הבקשה מנקודת מבטו של הסובל מאלימות – המבקש הגנה מביהמ”ש. המבחן האובייקטיבי לא ישלים עם אמות מידה בלתי סבירות של התנהגות הכוללת אלימות מכל מין וסוג שהוא, גם אם היא מהווה חלילה חלק מאורחות חיי המשפחה העומדת בפני ביהמ”ש.

אלימות במשפחה, לרבות הזכות לניהול סביר ותקין של החיים, מהווה פגיעה חמורה בזכות החוקתית של כל אדם לכבוד, זכות הקבועה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זכות זו ראוי שתעמוד לאדם בכל מסגרות חייו לרבות ובפרט במסגרת חיי המשפחה – האמורה להוות מסגרת חיים ראשונית מסוככת ומגנה.

לעניין זה יפים דבריו של השופט שמגר במאמרו “כבוד האדם ואלימות” משפט וממשל (ג) חוברת א’, 33:

“כבוד האדם נרמס ע”י אלימות…מקום שבו מוכחת אלימות אמיתית צריך להיות ברור למי שהאשם רובץ לפתחו שתהיה תגובה משפטית משכנעת. … עלינו לעבד ולהשריש אמות מידה להתנהגות ראויה בין בני האדם.
עלינו לפעול גם לקיומן הלכה למעשה. תפיסת היסוד המנחה אותנו בכל הנוגע ליחסים בין אדם לחברו, בין גבר לאשה, בין בגיר לקטין, היא של יחסי כבוד”.

במשרדנו אנו מטפלים בתיקי גירושין ודיני משפחה. אתה חייב עורך דין מסור ומקצועי שילווה אותך באופן אישי ויהיה לצדך כדי להגן על האינטרסים שלך והבטחת העתיד שלך על ידי השגת פתרון מותאם אישית עבור המקרה שלך.

בנוסף למיומנות ולניסיון הרב שלנו בטיפול במגוון רחב של מקרים, אנו מיומנים בהופעות בבתי משפט ובתי הדין וניהול משא ומתן. אנו שואפים להפוך כל מקרה  שיהיה קל ונעים עבור הצדדים המעורבים ככל האפשר על ידי עדכון שוטף של לקוחותינו כל זמן על כל פרט הקשור בעניינם, תוך מתן התמיכה ותשומת הלב המלאה שלנו. על מנת להשיג את המטרות של הלקוחות שלנו, אנו נדאג לתת את מלוא תשומת הלב במקצועיות כדי להגן על האינטרסים שלכם ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר.

דילוג לתוכן