חקיקה דיני משפחה

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע”ד-2014

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע”ד-2014* פרק א’: מטרה והגדרות 1. מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ…

קראו עוד…


תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת השעה), התשע”ו-2016

מעמד אישי ומשפחה, בתי משפט וסדרי דין – בוררות וגישור.

קראו עוד…


חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע”ה–2014

חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע”ה–2014 מטרת החוק 1. מטרתו של חוק זה לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד. הגדרות 2. בחוק זה…

קראו עוד…

דילוג לתוכן